IG GCA ODORNER

Nehorľavý odmasťovač bez zápachu s atestom pre styk s potravinami

G GCA ODORNER je syntetický bezozvyškový odmasťovač úplne odlišný od klasických, je bez zápachu, nehorľavý a atest pre potravinárske prevádzky:

FDA H1, NORMA CFR 21 FOOD AND DRUGS (US GOVERNMENT) ART.178.3530 a ART. 178.3650) Nariadenie o materiáli v kontakte s potravinami č. 1935/2004. Spĺňa požiadavky na čistotu pre Európsky liekopis

(Purity requirements for European Pharmacopoeia).

IG GCA ODORNER je svojim bezpečným zložením určený na čistenie a odmasťovanie strojov a strojných komplexov vo všetkých odvetviach potravinárskeho, zdravotníckeho, poľnohospodárskeho a textilného priemyslu. Je vhodný pre predúpravu povrchu pred aplikáciou IG GCA Antibakteriálnej ochrany.
 • Excelentná rýchlosť odparovania
 • Vysoká odmasťovacia sila
 • Bezozbytkový odmasťovač
 • Antikorozívny
 • Zlúčiteľný s väčšinou plastov
 • Veľmi vhodný pro mastnoty, oleje a mazivá
IG GCA ODORNER je absolútne bez zápachu a nehorľavý, preto je použiteľný v mnohých oblastiach výroby, opráv a servisu, kde nie je možné používať klasické uhľovodíky a kde neovplyvňuje pracovné a bezpečnostné podmienky (má len vetu H304).

IG GCA ODORNER je ideálny ako:

 • veľmi silné rozpúšťadlo pre väčšinu minerálnych, rastlinných a živočíšnych olejov
 • veľmi silné rozpúšťadlo pre väčšinu tukov a vazelín
 • veľmi silný odstraňovač zkarbonizovaných látok
 • unikátne rozpúšťa vosky vrátane konzervačných a živice
 • pre ručné aplikácie (na handru, na tampón a štetec)
 • pre umývanie v umývačkách a na ponorenie v nádrži
 • pre ultrazvukové čističky
Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje potravinárska čistota, ako napr. vo výrobe potravín, v pivovaroch, pekárňach, mliekarňach, pri výrobe nápojov, je ideálny do baliaceho a spracovateľského priemyslu. Čistí a odmasťuje gumové časti, plastické hmoty a citlivé materiály.
 
Nanotechnologické povlaky IG GCA sú jedny z najmodernejších povrchových úprav s vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré iné povlaky nie sú schopné zaručiť. Táto moderná technológia je však veľmi náročná na úpravu povrchu (zníženie povrchovej energie, úpravu PH presne pre nanopovlaky, dokonalú čistotu povrchu). Jedine dokonale pripravený povrch je zárukou funkčnosti nanopovlaky (hydrofóbny účinok, samočistiaci lotosový účinok, ľahké čistenie od znečisťujúcich nánosov).
 

HorľavostGCA ODORNER bod vzplanutia 67 ° C, produkt NIE JE HORĽAVÝ. GCA ODORNER je absolútne bez agresívneho zápachu.

ZápachNemá žiadny štipľavý ani dráždivý zápach ako chlórované rozpúšťadlá. GCA ODORNER výrazne zlepšuje ergonomické podmienky v stiesnených, nevetraných potravinárskych a zdravotníckych priestoroch.

Odparovacia rýchlosťGCA ODORNER optimálnu rýchlosť odparovania 30minút pre odmasťujúce operácie. Pri izbovej teplote sa odparuje menej a strata spôsobená odparovaním je minimálna. GCA ODORNER je izotropný a jeho rýchlosť odparovania je stála.

Rozpúšťacia silaS KB indexom 82 znamenite rozpúšťa väčšinu olejov a mazív.

Čistota – GCA ODORNER neobsahuje žiadne stabilizátory, tenzidy a iné látky, ktoré predstavujú riziko pre čistotu povrchu. Toto rozpúšťadlo s vysokým indexom čistoty má rovnaké vlastnosti ako chlórové rozpúšťadlá, ktoré však môžu spôsobiť svojim regenerovaným základom alebo zlou stabilitou závažné oxidačné problémy, predovšetkým pred ošetrením povrchu povlaky.

Odmasťovanie a čistenieGCA ODORNER je vynikajúce rozpúšťadlo na mastnotu, oleje a je ideálny na odstránenie mazív a tukov. GCA ODORNER extrémne rýchlo odstraňuje voskové ochranné produkty používané na dočasnú ochranu. Dobre odstraňuje a riedi silikónový olej. Je najmä vhodný pre povrchy pripravené na nanášanie nanopovlaky IG GCA. Jednotlivé diely je možné čistiť ručne, utierkou z mikrovlákien, štetcom, máčaním, vyplachovaním, v nádrži, striekaním (postrekom), ponorom, a to s miešaním alebo bez miešania (okruhy).

KompatibilitaGCA ODORNER je kompatibilný so všetkými kovovými, farbenými a plastovými povrchmi.

 

Aplikácia GCA ODOENER

GCA ODORNER sa používa čistý, za studena. Výrazne skracuje dobu odstraňovanie a odmasťovanie. Čas (doba) čistenie povrchov závisí od charakteru nánosu, ktorý je potrebný odstrániť a na jeho hrúbke.

Sposôb aplikácie:

 • Handra
 • Ponorenie
 • Máčanie
 • Tampón
 • Kefa a štetec
 • Cirkulácia
 • Ultrazvuk
 • Ponorenie a miešanie
 • Nízkotlakové striekanie