IG GCA FOOD

Perzistentná hydrofóbna nano antibakteriálna ochrana pre potravinársky priemysel s atestom pre nepriamy kontakt s potravinami.

IG Glass & ceramic Antibacterial FOOD je špecificky vyvinutá nano antibakteriálna ochrana pevných materiálov (ako napr. kovy, inox, plasty, glazúra a ďalšie). Na povrchu sa vytvorí ultratenká hydrofóbna neviditeľná vrstva s vynikajúcou ochranou proti znečisteniu, usadzovaniu minerálnych a vápenatých povlakov, so samočistiacim účinkom (lotosový efekt). Vytvorená vrstva je antibakteriálna a znemožňuje život a množenie baktérií, machu, pliesní a rias. Vytvára veľmi hygienický povrch.

Dlhotrvajúcim efektom chráni ošetrený povrch od vody, znečištenia a svojim dlhodobým hydrofóbnym účinkom výrazne uľahčuje následné čistenie bez používania nebezpečných chemikálií. IG Glass & ceramic Antibacterial FOOD poskytuje vysoko efektivnu a ekonomicú ochranu na plochách ako sú : nerez oceľové konštrukcie, ochranné diely, strechy, skeletové diely, priemyslové diely, nerezové vybavenie výrobných priestorov, vodární, potravinárskych závodov, kuchyní, nerez oceľových hygienických predmetov, vybavenia špeciálnych pracovísk, obkladov, kuchyní, výrobní, atď.

Antibakteriálny test vykonal Státní Zdravotní Ústav s minimálnou účinnosťou 87,8% a dokonca u kvasiniek 99,7%.

Použité mikroorganismy:

  • Candida albicans CCM 8215
  • Escherichia coli CCM 4517
  • Salmonella typhimurium C-17-1605
  • Staphylococcus aureus CCM 4516
  • Streptococcus pyogenes CNCTC 7155 (ATCC 12344, CNCTC Str 29/58, NCTC 8198)

 

Výsledok atestu pre potraviny

Predloženú povrchovú úpravu IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic hodnotíme na základe vyššie uvedených skutočností z hľadiska požiadavkov Nariadenia Európského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 v znení nasledujúcich predpisov, Vyhlášky MZ ČR č.38/2001 Sb. v znení nasledujúcich predpisov, Nariadenia Komisie (EU) č. 10/2011 v znení Nariadenia Komise (EU) č. 321/2011 až 2019/37 a zákona č.258/2000Sb. o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisejúcich zákonov v znení nasledujúcich predpisov – ako vyhovujúci pre použitie len na povrchy, ktoré prichádzajú do nepriameho kontaktu s potravinami. Podmienkou je, aby pred aplikáciou povrchovej úpravy boli z priestoru, kde bude úprava nanášaná, odstránené všetky potraviny a potravinárske suroviny.

Uplatnenie GCA FOOD je široké, bol vyvinutý pre neustále sa zvyšujúce požiadavky na bezpečnú antibakteriálnu ochranu s ošetřujúcim účinkom a elimináciou nedostatočnej dezinfekcie pri údržbe povrchov. Použitie je pri výrobe aj v údržbe (potravinársky, zdravotnícky, poľnohospodársky priemysel, skelety strojov, konštrukcie, ochranné diely, strojné zariadenia, atď), kde vďaka svojmu zloženiu výrazne znižuje náklady na údržbu a baktericídne čistenie formou ochrany a tým výraznému zníženiu frekvencie následného čistenia a nákladov na prácu. Znižovanie cien, zvlášť v potravinárstve, je trendom, ktorý vytvára začarovaný kruh. IG Glass & ceramic Antibacterial FOOD vďaka svojmu zloženiu výrazne znižuje náklady na údržbu, dezinfekciu a čistenie formou dlhotrvajúci ochrany a tým znižuje frekvenciu následného čistenia.

 

Aplikácia IG GCA FOOD

Produkt sa používa na plochách, ktoré nie sú horúce alebo mokré. Pred aplikáciou povrchovej úpravy musia byť z priestoru, kde bude GCA FOOD nanášaný, odstránené všetky potraviny a potravinárske suroviny. Povrch starostlivo odmastiť GCA ODORNER alebo GCA QUICKDEG, naniesť na povrch, nechať pôsobiť cca 8-10min a zmyť. V prípade nového povrchu sa aplikuje priamo. Naniesť pomocou hubky krížovým spôsobom tiahlych pohybov. Aplikovať cez seba rovnomerne po povrchu tak, aby bola istota, že nie je vynechané žiadne miesto.

Odporúčame aplikovať dve vrstvy, druhú vrstvu až po úplnom zaschnutí prvej vrstvy. Po zaschnutí druhej vrstvy povrch utrite suchou a čistou handričkou. Vzhľadom k širokej škále povrchov, odporúčame pred vlastnou aplikáciou vykonať TEST na zlučiteľnosť povrchovej úpravy.
Zotrite suchou a čistou handričkou, stieracou lištou alebo najlepšie mikrovláknom.

Balenie 20 kg, 200 kg, 5 kg, 6×20 kg
Spotreba 60-75 m2/l
Počet vrstiev 2
Doba mezi vrstvami 5 min
Doba polymerizácie 30 min
Báza Ethyl-acetát
Vzhľad Kvapalina